Nhập chữ cần tạo -> Chọn kiểu chữ -> Sau đó bấm nút "Create Text". Được phép dùng số ở 2 dòng đầu tiên.
Trang 1 2
Tạo 150 kiểu chữ online đẹp mắt, hoàn toàn miễn phí cho Blog, Website